ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՓԱՌԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ

Ալէլուիա

1 Օրհնեցէ՛ք Տիրոջը, բոլո՛ր ազգեր,

գովեցէ՛ք նրան, բոլո՛ր ժողովուրդներ:

2 Թող նրա ողորմութիւնը հաստատուի մեզ վրայ,

Տիրոջ ճշմարտութիւնը յաւիտեա՛ն թող մնայ: