ՄԵԾԱՐԱՆՔ ԱՄԵՆԱԳԷՏ ԱՍՏԾՈՒՆ

Այսուհետեւ՝ սաղմոս Դաւթի

1 Տէ՛ր, ինձ փորձեցիր ու ճանաչեցիր ինձ:

2 Դու իմացար իմ նիստուկացը,

հեռուից հասկացար իմ մտածումները:

3 Իմ շաւիղներն ու վիճակը դու քննեցիր, եւ բոլոր ճանապարհներս նախապէս տեսար:

4 Իմացար, որ լեզուիս տակ նենգութիւն չկայ:

5 Ահա դու, Տէ՛ր, իմացար իմ սկիզբն ու վերջը,

դու ինձ ստեղծեցիր եւ ձեռքդ դրիր ինձ վրայ:

6 Զարմանալի է քո իմացութիւնն իմ մասին,

այնքան զօրեղ, որ չեմ կարող հասու լինել դրան:

7 Ո՞ւր գնամ ես քո հոգուց,

կամ քո դէմքից ո՞ւր փախչեմ:

8 Եթէ երկինք ելնեմ, այնտեղ ես դու,

եթէ դժոխք իջնեմ, դրան էլ մօտ ես:

9 Եթէ առաւօտեան թեւեր առնեմ

ու բնակուեմ ծովի եզերքին,

10 այնտեղ էլ քո ձեռքն ինձ կ՚առաջնորդի,

եւ աջդ ինձ կ՚ընդունի:

11 Ասացի՝ գուցէ խաւարն ինձ ծածկի,

կամ գիշերը պատի ինձ

իմ վայելքի լոյսի փոխարէն546:

12 Խաւարը քեզ համար խաւար չի լինի,

եւ գիշերը լուսաւոր ցերեկ կը դառնայ,

ու նրա մթութիւնն ինչպէս լոյս կ՚երեւայ:

13 Դո՛ւ ստեղծեցիր երիկամներն իմ, եւ մօրս որովայնից ինձ ընդունեցիր:

14 Գոհութիւն պիտի մատուցեմ քեզ, Տէ՛ր,

քանզի ահեղ ու սքանչելի ես դու,

սքանչելի են գործերը քո,

որոնք ես շատ սիրեցի:

15 Չծածկուեց քեզնից իմ ոսկորը,

որն ստեղծեցիր դու թաքուն,

ոչ էլ ծածկուեց կարողութիւնն իմ երկրի խորքերում:

16 Իմ անկատարութիւնները տեսան քո աչքերը,

եւ այդ բոլորը գրուեցին քո գրքում:

Ցերեկը դրանք մոլորուեցին,

ու չկար մէկը, որ առաջնորդէր դրանք:

17 Ինձ համար խիստ պատուական եղան քո բարեկամներն, Աստուա՛ծ,

եւ շատ զօրացան նրանց իշխանները547:

18 Հաշուեցի նրանց, եւ աւազից շատ դուրս եկան.

արթնացայ՝ եւ ահա քեզ հետ եմ:

19 Դու, Աստուա՛ծ, պիտի սպանես մեղաւորներին.

արիւնարբո՛ւ մարդիկ, հեռացէ՛ք ինձնից:

20 Հակառակութեամբ ու նախանձով

նրանք իզուր պիտի տիրեն քո քաղաքներին:

21 Քեզ ատողներին ատեցի, Տէ՛ր,

եւ քո թշնամիների պատճառով մաշուեցի:

22 Կատարեալ ատելութեամբ ատեցի նրանց,

եւ նրանք թշնամի դարձան ինձ:

23 Փորձի՛ր ինձ, Աստուա՛ծ,

ու ճանաչի՛ր իմ սիրտը,

քննի՛ր ինձ ու ճանաչի՛ր իմ շաւիղները,

24 եւ տե՛ս, եթէ իմ ճանապարհին անօրէնութիւններ կան,

առաջնորդի՛ր ինձ քո յաւիտենական ճանապարհներով: