ԾԵՐՈՒՆՈՒ ԱՂՕԹՔԸ

1 Այսուհետեւ՝ սաղմոս Դաւթի, Յոնադաբի որդիներից եւ առաջին գերութիւնից

2 Տէ՛ր, յոյսս քեզ վրայ դրի,

թող յաւէտ ամօթով չմնամ,

քո արդարութեամբ ինձ փրկի՛ր ու պահպանի՛ր:

Ականջդ մօտեցրո՛ւ ինձ եւ ազատի՛ր ինձ:

3 Ինձ համար ապաւէն եւ ամուր վա՛յր եղիր, Աստուա՛ծ, որ ինձ փրկես,

քանզի իմ հիմքն ու յենարանը դու ես:

4 Աստուա՛ծ իմ, փրկի՛ր ինձ մեղաւորի ձեռքից,

անօրէնի եւ անիրաւի ձեռքից:

5 Դու ես իմ ակնկալութիւնը, Տէ՛ր.

Տէ՛ր, դո՛ւ ես իմ յոյսը մանկութիւնիցս ի վեր:

6 Քե՛զ կռուան ունեցայ ես արգանդից,

մօրս որովայնից դո՛ւ ես իմ ապաւէնը,

եւ յարաժամ քեզնի՛ց է իմ օգնութիւնը:

7 Ես շատերի համար ծաղր դարձայ,

բայց դու իմ օգնականն ու քաջալերողը եղար:

8 Բերանս թող գովաբանութեամբ լցուի,

որ օրհնեմ փառքը քո

եւ յաւիտեան՝ քո մեծ վայելչութիւնը:

9 Ծերութեան ժամանակ ինձ մի՛ վանիր, Տէ՛ր.

երբ ուժս պակասի՝ դու ինձ մի՛ լքիր:

10 Թշնամիներս իմ մասին խօսեցին եւ ինձ պաշարողները միասին խորհուրդ արեցին ու ասացին.

11 «Աստուած լքել է նրան, հալածենք նրան ու հասնենք նրա վրայ,

քանզի չկայ մէկը, որ նրան փրկի»:

12 Աստուա՛ծ իմ, հեռու մի՛ մնա ինձնից,

եւ ինձ օգնութեա՛ն հասիր, Աստուա՛ծ:

13 Թող ամաչեն ու կորստեան մատնուեն ինձ չարախօսողները,

թող ամօթանք ու խայտառակութիւն կրեն իմ դէմ չար խորհողները:

14 Ես յարաժամ պիտի յուսամ

եւ աւելի ու աւելի պիտի օրհնեմ քեզ:

15 Բերանս պիտի պատմի քո արդարութիւնն ու ամէն օր՝ քո գովքը,

եւ ես մատեանում արձանագրուած դրանց թիւը չպիտի խարդախեմ:

16 Ես պիտի մտնեմ Տիրոջ զօրութեան տակ եւ պիտի յիշեմ քո արդարութիւնը միայն, Տէ՛ր:

17 Աստուա՛ծ իմ, ինձ սովորեցրիր մանկութիւնից ի վեր,

եւ այժմ էլ քո արդարութիւնը պիտի պատմեմ:

18 Մինչեւ իմ ալեւորութիւնն ու ծերութիւնը

ինձ մի՛ լքիր, Աստուա՛ծ իմ,

մինչեւ որ գալիք բոլոր սերունդներին պատմուի ուժը քո բազկի:

Քո զօրութիւնն ու արդարութիւնը հասնում են մինչեւ բարձունքները,

19 Նոյնպէս եւ քո մեծամեծ գործերը, ո՛վ Աստուած.

ո՞վ է քեզ նման:

20 Որքան էլ որ բազում նեղութիւն եւ չարչարանք ցոյց տուիր ինձ,

դարձեալ մխիթարեցիր ինձ եւ հանեցիր երկրի խոր անդունդներից:

21 Բազմապատկեցիր քո զօրութիւնը,

դարձեալ մխիթարեցիր ինձ եւ մի անգամ եւս հանեցիր երկրի խոր անդունդներից:

22 Եւ արդ, սաղմոսերգութեամբ գոհութիւն պիտի մատուցեմ քեզ,

ճշմարի՛տդ Աստուած.

պիտի օրհնութեամբ սաղմոս երգեմ քեզ, ո՛վ սուրբդ Իսրայէլի:

23 Երբ քեզ սաղմոս երգեմ, պիտի ցնծան շրթունքներն իմ,

եւ իմ հոգին, որը դո՛ւ փրկեցիր:

24 Ու լեզուս ամէն օր քո արդարութունից պիտի խօսի:

Իր ժամանակին պիտի խայտառակուեն ու ամօթահար լինեն

իմ մասին չար խորհողները: