ՏԻՐՈՋ ՄՈՒՏՔԸ ՍՐԲՈՒԹԵԱՆ ՏԱՃԱՐ

Դաւթի կիրակնօրեայ սաղմոսը

1 Տիրոջն է երկիրն իր ամբողջութեամբ,

աշխարհն իր բոլոր բնակիչներով:

2 Նրա հիմքերն անձամբ գցեց ծովի վրայ,

եւ գետերի վրայ հաստատեց նրան:

3 Ո՞վ կը բարձրանայ Տիրոջ լեռը,

կամ ո՞վ կը կանգնի նրա սրբավայրում.

4 նա, ով մաքուր ձեռքեր եւ անբիծ սիրտ ունի,

ով յանձն չի առել ունայնութիւն

ու նենգութեամբ չի երդուել իր ընկերոջը:

5 Նա՛ է, որ օրհնութիւն կը ստանայ Տիրոջից,

եւ ողորմութիւն իր փրկարար Աստծուց:

6 Այս սերունդն է, որ փնտռում է Տիրոջը,

որ ուզում է տեսնել համար երեսը Յակոբի Աստծու:

7 Վե՛ր քաշեցէք, իշխաննե՛ր, դռները ձեր,

թող բացուեն յաւիտենական դռները,

եւ փառքի արքան թող ներս մտնի:

Հանգիստ:

8 Ո՞վ է այս փառքի արքան,

- կարողութեամբ հզօր Տէրն է նա,

պատերազմում զօրեղ Տէրը:

9 Վե՛ր քաշեցէք, իշխաննե՛ր, դռները ձեր,

թող բացուեն յաւիտենական դռները,

եւ փառքի արքան թող ներս մտնի:

10 Ո՞վ է այս փառքի արքան,

- զօրութիւնների Տէրը՝ նա ինքն է փառքի արքան: