ԿԱՆՉՈՒՄ ԵՄ ԲԱՐՁՐԵԱԼ ԱՍՏԾՈՒՆ

1 Այսուհետեւ՝ մի՛ ապականիր. արձանագիր Դաւթի, երբ նա Սաւուղի երեսից փախել թաքնուել էր քարայրում

2 Ողորմի՛ր ինձ, Աստուա՛ծ, ողորմի՛ր ինձ,

քանզի յոյսս դրի քեզ վրայ.

քո թեւերի հովանուն պիտի ապաւինեմ,

մինչեւ անօրէնութիւնն անցնի:

3 Աղաղակեցի բարձրեալ Աստծուն՝

իմ բարերար Աստծուն:

4 Նա օգնութիւն ուղարկեց երկնքից եւ փրկեց ինձ,

նախատելի դարձրեց ինձ ոտնահարողներին:

Աստուած իր ողորմութիւնն ու ճշմարտութիւնն ուղարկեց:

5 Գազանների միջից ազատեց ինձ,

քանզի ես խռովուած ննջում էի:

Մարդկանց որդիների ատամները զէնք եւ նետ են,

իսկ նրանց լեզուները՝ ինչպէս սուր սուսեր:

6 Դու երկինք ես բարձրացել, Աստուա՛ծ,

եւ ողջ աշխարհն է բռնել փառքը քո:

7 Որոգայթ պատրաստեցին ոտքերիս համար, ընկճեցին ինձ,

առջեւս փոս փորեցին, բայց նրա մէջ իրե՛նք ընկան:

8 Պատրաստ է սիրտն իմ, Աստուա՛ծ, պատրաստ է սիրտն իմ՝

օրհնելու եւ սաղմոսերգելու քեզ իմ փառաբանութեամբ:

9 Արթնացի՛ր, փա՛ռք իմ,

արթնացի՛ր սաղմոսներով եւ օրհներգութեամբ,

եւ ես կ՚արթնանամ առաւօտեան:

10 Գոհութիւն կը մատուցեմ քեզ ժողովուրդների մէջ, Տէ՛ր,

եւ ազգերի մէջ քեզ սաղմոս կ՚երգեմ:

11 Քո ողորմութեան մեծութիւնը հասաւ մինչեւ երկինք,

եւ քո ճշմարտութիւնը՝ մինչեւ ամպերը:

12 Դու երկինք ես բարձրացել, Աստուա՛ծ,

եւ ողջ աշխարհն է բռնել փառքը քո: