ԱՍՏԾՈՒՆ ՓԱՌԱՒՈՐԵԼՈՒ ԿՈՉ

Օրհներգութիւններ Բարձունքի աստիճանների վրայ

1 Այստեղ օրհնեցէ՛ք Տիրոջը, Տիրոջ բոլո՛ր ծառաներ,

որ գտնւում էք Տիրոջ տանը

եւ մեր Աստծու գաւիթներում:

2 Գիշերը դէպի սրբութի՛ւն պարզեցէք ձեռքերը ձեր, եւ օրհնեցէ՛ք Տիրոջը:

3 Թող Տէրն օրհնի մեզ Սիոնից,

Նա, որ երկինքն ու երկիրը ստեղծեց: