ԼՔՈՒԱԾ ՀԻՒԱՆԴԻ ԱՂՕԹՔԸ

1 Այսուհետեւ՝ սաղմոս Դաւթի

2 Երանի նրան, ով մտածում է աղքատի ու տնանկի մասին.

փորձանքի օրը Տէրը կը փրկի նրան:

3 Տէրը կը փրկի ու կը պահպանի նրան,

երանելի կը դարձնի երկրի երեսին

եւ չի մատնի նրան իր թշնամիների ձեռքը:

4 Տէրը նրան կ՚օգնի տառապանքի մահճում

եւ նրա անկողինն ամբողջովին կը մաքրի իր հիւանդութիւնից:

5 Ես ասացի. «Տէ՛ր, ողորմի՛ր ինձ եւ բուժի՛ր անձն իմ,

ես մեղանչեցի քո դէմ»:

6 Թշնամիներս չարութեամբ ասացին իմ մասին.

«Ե՞րբ պիտի մեռնի նա, եւ նրա անունը ջնջուի»:

7 Ինձ այցելութեան եկողը դատարկ բաներ էր խօսում իր սրտում,

անօրէնութիւն կուտակում իր մէջ,

դուրս էր գալիս եւ նոյն բանն էր պատմում:

8 Բոլոր թշնամիներս քրթմնջեցին իմ մասին եւ չարիք նիւթեցին իմ դէմ:

9 Նրանք անօրէն խօսքեր բարդեցին ինձ վրայ.

«Ով ննջում է, մի՞թէ այլեւս յարութիւն չի՞ առնի»:

10 Անգամ իմ բարեկամ մարդը, որին ես վստահում էի,

եւ որն ուտում էր հացն իմ,

յաճախակի իմ դէմ խաբէութիւն գործեց:

11 Բայց դու, Տէ՛ր, ողորմի՛ր եւ ոտքի՛ կանգնեցրու ինձ, որ հատուցեմ նրանց:

12 Եթէ թշնամիներս չչարախնդան վրաս,

դրանից ես կ՚իմանամ, որ բարեհաճ ես իմ հանդէպ:

13 Դու իմ անմեղութեան համար ընդունեցիր ինձ

եւ յաւիտեան հաստատեցիր քո առջեւ:

14 Օրհնեալ լինի Տէր Աստուածն Իսրայէլի

յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն, ամէն: