ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ԱՂՕԹՔ ՓՈՐՁՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

1 Դպրապետին. ութերորդական եղանակով, Դաւթի օրհնութեան սաղմոս

2 Տէ՛ր, զայրոյթով քո մի՛ յանդիմանիր ինձ,

եւ քո բարկութեամբ ինձ մի՛ խրատիր:

3 Ողորմի՛ր ինձ, Տէ՛ր, քանզի հիւանդ եմ ես,

բժշկի՛ր ինձ, քանզի ոսկորներս խախտուել են:

4 Անձն իմ յոյժ խռոված է,

եւ դու, Տէ՛ր, մինչեւ ե՞րբ...:

5 Դարձի՛ր, Տէ՛ր, փրկի՛ր ինձ,

ազատի՛ր ինձ, Տէ՛ր, քո ողորմութեամբ,

6 քանզի չկայ մէկը, որ մահուան մէջ յիշի քեզ,

կամ դժոխքում գոհանայ քեզանից:

7 Ես յոգնեցի իմ հառաչանքներից,

ամէն գիշեր հեծեծանքով լուացի մահիճն իմ

եւ իմ արտասուքով անկողինս թրջեցի:

8 Սրտնեղութիւնից այլայլուեց աչքն իմ,

ես հիւծուեցի բոլոր թշնամիներիս ձեռքից:

9 Հեռացէ՛ք ինձնից ամէնքդ, որ անօրէնութիւն էք գործում:

10 Տէրը լսեց իմ լացի ձայնը,

Տէրն ականջ դրեց իմ աղօթքներին,

Տէրն ընդունեց իմ խնդրանքները:

11 Բոլոր թշնամիներս թող ամաչեն ու խիստ խռովուեն,

թող ետ դառնան եւ իսկոյն խիստ ամաչեն ու զարհուրեն: