ԱՍՏԾՈՒ ՓԱՌՔԸ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ

1 Այսուհետեւ՝ սաղմոս Դաւթի

2 Երկինքը պատմում է Աստծու փառքը,

եւ երկնքի հաստատութիւնը յայտնում է նրա ձեռքի գործերը:

3 Օրը օրուան միտք է հաղորդում,

եւ գիշերը գիշերուան գիտութիւն է ցոյց տալիս:

4 Չկան բառեր, ոչ էլ խօսքեր, դրանց հնչիւնները լսելի չեն:

5 Ողջ երկիրն է բռնել ձայնը նրանց,

եւ մինչեւ աշխարհի ծայրն են հասել խօսքերը նրանց:

6 Արեւի մէջ նա վրանն իր խփեց,

իսկ ինքն ասես փեսայ լինի,

որ ելնում է իր առագաստից.

ցնծում է նա որպէս հսկայ՝ ընթանալով իր ճանապարհով:

7 Երկնքի ծայրերից է նրա ծագումը,

իսկ դադարը՝ մինչեւ ծայրերը նրա,

ու չկայ մէկը, որ թաքնուի նրա տապից:

 

ՏԻՐՈՋ ՕՐԷՆՔԸ

8 Տիրոջ օրէնքն անբիծ է եւ վերափոխում է հոգիները.

Տիրոջ վկայութիւնն ստոյգ է եւ իմաստուն է դարձնում տհասներին:

9 Տիրոջ արդարութիւնն ուղիղ է եւ զուարճացնում է սրտերը.

Տիրոջ պատուիրանները լոյս են ու լոյս են տալիս աչքերին:

10 Տիրոջ երկիւղը սուրբ է եւ սուրբ է մնում յաւիտեան:

Տիրոջ դատաստանները ճշմարիտ են եւ ինքնին՝ արդար:

11 Ոսկուց ու շատ թանկագին քարերից ցանկալի են դրանք,

նոյնպէս եւ քաղցր՝ մեղրից ու խորիսխից աւելի:

12 Եւ քանի որ քո ծառան պահպանում է դրանք,

պահպանելու վարձը մեծ կը լինի:

13 Նրա յանցանքներն ո՞վ կարող է մտքում պահել.

իմ գաղտնիքներից մաքրի՛ր ինձ, Տէ՜ր:

14 Օտարներից պահպանի՛ր քո ծառային, որ նրանք ինձ չտիրեն.

այնժամ ես անբիծ կը լինեմ ու կը մաքրուեմ մեծ մեղքերից:

15 Թող քեզ հաճելի լինեն բերանիս խօսքերը,

եւ սրտիս խորհուրդներն յարաժամ քո առջեւ լինեն,

Տէ՜ր, օգնակա՛ն իմ եւ փրկի՛չ իմ: